Scenariusze lekcji wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          OPRACOWAŁA

                                                                 MGR AGNIESZKA JASTROWSKA

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

W

ZESPOLE SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

W INOWROCŁAWIU

 

 

 

Klasa: I b TG

Temat lekcji: Choroby cywilizacji – bulimia, anoreksja.

Data: 07.03.2002

 

 

 

 

 

 

Cele poznawcze:

 -    poznanie definicji bulimii i anoreksji,

- poznanie objawów tych chorób,

- poznanie konsekwencji tych chorób,

- poznanie sposobów leczenia i zapobiegania bulimii i anoreksji,

 

Cele kształcące:

 -  kształtowanie umiejętności rozpoznawania chorób,

- kształtowanie pozytywnych poglądów na temat własnego

wyglądu

 

 

Cele wychowawcze: 

-  wdrażanie do samodzielnej i aktywnej pracy na lekcji,

- kształtowanie pozytywnej postawy.

 

 

Forma:  indywidualna i zbiorowa jednolita,

 

 

Metody:            

   -  wykład,

- pogadanka,

- dyskusja.

 

 

Środki dydaktyczne:

  -  fragmenty książki,

- czasopisma.

 

 

 

PRZEBIEG LEKCJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIA

I.Czynności organizacyjne

 

 

II.Realizacja tematu

 

1.Sprawdzenie obecności

2.Podzielenie klasy na dwie grupy

 

Temat: Choroby cywilizacji-bulimia, anoreksja

1.Co to jest anoreksja ?

 

 

 

 

 

2.Co to jest bulimia ?

 

 

 

 

3.Jakie są objawy bulimii ?

4.Jakie są objawy anoreksji ?

5.Jakie mogą być konsekwencje tych chorób ?

6.W jaki sposób pomagać osobom chorym ?

7.W jaki sposób można leczyć bulimię, anoreksję ?

8.W jaki sposób zapobiegać tym chorobom ?

 

 

 

 

 

1.I grupa przedstawia fragmenty artykułów na temat anoreksji

   II grupa podaje definicję anoreksji na podstawie przeczytanych fragmentów

 

2.II grupa przedstawia artykuły na temat bulimii

   I grupa podaje definicję bulimii na podstawie przeczytanych fragmentów

3.-8.Dyskusja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: I b TG

Temat lekcji: Nałogi.

Data: 29.05.2002

 

 

 

 

 

 

Cele poznawcze: -    poznanie znaczenia hasła nałóg,

- poznanie różnych typów nałogów,

- poznanie objawów tych nałogów,

- poznanie sposobów zapobiegania i pomocy ludziom uzależnionym,

 

Cele kształcące: -  kształtowanie umiejętności rozpoznawania uzależnień,

- kształtowanie umiejętności wystrzegania się nałogów

 

 

Cele wychowawcze:  -  wdrażanie do samodzielnej i aktywnej pracy na lekcji,

- kształtowanie pozytywnej postawy.

 

 

Forma:  indywidualna i zbiorowa jednolita,

 

 

Metody:                -  wykład,

- pogadanka,

- ankieta.

 

 

Środki dydaktyczne:  -   książki,

      -   papier,

- pisaki,

- ankiety.

 

 

 

PRZEBIEG LEKCJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIA

I.Czynności organizacyjne

 

 

II.Realizacja tematu

 

1.Sprawdzenie obecności

 

 

Temat: Nałogi

1.Jakie znasz nałogi ?

 

 

2.Odczytanie fragmentów opisujących różne nałogi

 

3.Co to jest nałóg ?

4.Czy jest to przyzwyczajenie pozytywne czy negatywne? Oceńcie w skali od 0 do 10.

5.Jakie są objawy uzależnienia ?

6.W jaki sposób pomóc takim osobom, które mają jakiś nałóg ?

7.Czy są osoby, które nie mają nałogów ?

 

 

 

 

1.Wypisywanie nałogów na arkuszu papieru

 

2.Dopisanie nałogów na arkuszu

 

 

3.Zdefiniowanie nalogu

4Podkreślenie na arkuszu nałogów negatywnych i wpisanie punktacji

5.Przykłady nałogów z objawami

6.Formy pomocy

 

 

 

8.Wypełnienie ankiety

 

 

 

 

Klasa: I b TG

Temat lekcji: Wigilia.

Data: 20.12.2003

 

 

 

 

 

 

Cele poznawcze: -    poznanie dawnych zwyczajów, obyczajów  przesądów

                                   dotyczących wigilii,

- poznanie obyczajów panujących obecnie w naszych domach,

 

 

Cele kształcące: -  kształtowanie w uczniach postawy człowieka dbającego i

                                pamiętającego o tradycjach

 

 

Cele wychowawcze:  -  wdrażanie do samodzielnej i aktywnej pracy na lekcji,

- kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego,

- kształtowanie więzi i miłości rodzinnej.

 

 

Forma:  indywidualna i zbiorowa jednolita,

 

 

Metody:                -  wykład,

- pogadanka,

- praca indywidualna.

 

 

Środki dydaktyczne:  -  fragmenty książki,

- magnetofon

- kasety

- świece

- świerk

- talerzyki

- słodycze

- prezenty.

 

 

PRZEBIEG LEKCJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIA

I.Czynności organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Realizacja tematu

 

1.Sprawdzenie obecności

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: Wigilia

1.Złożenie życzeń i podzielenie się opłatkiem

 

 

 

 

2.Przygotowanie sali

3.Przystrojenie stolików, rozłożenie świerku, zapalenie świec

4.Przygotowanie poczęstunku (rozłożenie słodyczy , napojów)

5.Nastawienie muzyki

 

 

1.Wzajemne składanie sobie życzeń i podzielenie się opłatkiem

2.Wręczenie prezentów

3.Odczytanie fragmentów dotyczących obyczajów wigilii

4.Odśpiewanie kolęd

5.Uczennice Marta P. i Małgorzata C. śpiewają kolędy

6.Poczęstunek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: I b TG

Temat lekcji: Muzyczne zainteresowania w klasie.

Data: 25.04.2003

 

 

 

 

 

 

Cele poznawcze: -    poznanie zainteresowań muzycznych uczniów,

- poznanie różnych typów muzyki,

- poznanie przedstawicieli świata muzyki,

 

 

Cele kształcące: -  kształtowanie umiejętności opowiadania o swoich

                                 zainteresowaniach,

 

 

Cele wychowawcze:  -  wdrażanie do samodzielnej i aktywnej pracy na lekcji,

- kształtowanie tolerancji,

-  kształtowanie logicznego myślenia i wysuwania wniosków.

 

Forma:  indywidualna i zbiorowa jednolita,

 

 

Metody:                -  wykład,

- pogadanka,

- dyskusja.

 

Środki dydaktyczne:  -  magnetofon

- kasety magnetofonowe

- plakaty

 

 

 

 

 

PRZEBIEG LEKCJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIA

I.Czynności organizacyjne

 

 

 

II.Realizacja tematu

 

1.Sprawdzenie obecności

 

 

 

Temat: Muzyczne zainteresowania w klasie

 

 

 

 

 

 

2.Dyskusja

a)jakiego rodzaju muzyki słucha młodzież obecnie ?

b)jakie zespoły są najbardziej popularne ?

c)kiedy słuchamy muzyki ?

d)czy muzyka nam pomaga ?

e)w jakich sytuacjach nam pomaga ?

f)czy teksty słuchanych piosenek coś nam przekazują ?

g)czy ulubione piosenki można śpiewać ?

h)jakiej muzyki słuchano 10, 20, lat temu ?

czy bardzo różni się muzyka słuchana dziś od tej słuchanej dawniej ?

 

 

 

 

 

 

1.Prezentacje uczniów

a)przedstawienie ulubionych zespołów, wokalistów i ich plakaty

b)wysłuchanie ulubionych utworów

2.Dyskusja